Фінансово-економічний факультет
Одеського національного економічного університету
 
 

 

Шановний абітурієнте!

Наближається час вибору майбутнього – обрання Cправи Свого Життя, і ми розуміємо, що зараз ти в пошуку найкращої пропозиції, найкращого вирішення цього питання. Якщо ти мрієш пов’язати своє майбутнє зі сферою економіки, то ми пропонуємо тобі найкращий шлях –опанувати сферу фінансів. Вважають, що фінанси – це кров економічної системи, її живляча сила, тому ми пропонуємо тобі стати першим серед братів-економістів, справжнім керуючим могутньою силою – фінансовими потоками, рушійною силою всієї економічної системи. Але щоб стати таким фахівцем, потрібно навчатися, і ми раді запросити тебе та твоїх друзів до навчання на нашому факультеті!

Фінансово-економічний факультет – один з провідних факультетів Одеського національного економічного університету. Вже більше сорока років ми готуємо фахівців для сфери фінансів та оподаткування, і сьогодні пропонуємо тобі увійти до лав великої родини – студентів ФЕФу.

На факультеті здійснюється підготовка майбутніх бакалаврів за напрямком “фінанси та кредит” зі спеціалізацією – фінанси. Відкрита при факультеті й магістратура.

Пропонуємо тобі ближче познайомитися з нами та спеціальністю „Фінанси”. Сфера діяльності фахівців в галузі фінансів є досить широкою: від Міністерства фінансів країни до фінансових відділів приватних підприємств, від бюджетних установ будь-якого рівня до страхових компаній та фондових ринків.

Випускники нашого факультету працюють в органах державного управління, Державній податковій адміністрації, казначействі, контрольно-ревізійній службі, де здійснюють контроль за правильним нарахуванням, повним і своєчасним надходженням податків від підприємств, організацій, установ та громадян, здійснюють та контролюють касове виконання державного бюджету, його ревізію та перевірку раціонального використання бюджетних коштів. Це традиційні для галузі економіки засоби регулювання фінансових потоків, які потребують фахівців в галузі фінансів. Сучасність додає ще декілька напрямків, які відкривають нові можливості для професійної діяльності фінансистів: інвестиційні фонди, валютні, товарні, фінансові біржі, які потребують кваліфікованих брокерів, дилерів, маклерів тощо. Наші випускники працюють і в банківських установах, і в експертних службах, і в консалтингових компаніях, і успішно засновують свої організації, займаються підприємницькою діяльністю та бізнесом.

Мають наші студенти й прекрасну нагоду продовжити навчання в магістратурі. Закінчивши бакалаврат нашого університету, або іншого навчального закладу економічного спрямування, студент може обрати одну з п’яти магістерських програм: фінанси, податкова справа, фінансовий менеджмент, страховий менеджмент та управління корпоративними фінансами.

Фінансово-економічний факультет славиться своїми викладачами, які якісно та професійно викладають свої курси, спираючись на найсучасніші технології викладання та використовуючи поточні показники фінансової діяльності господарчих та бюджетних структур сучасної України та світу. На півдні України Одеський державний економічний університет є провідним навчальним закладом з підготовки магістрів в галузі економіки, а з фінансів взагалі – єдиним, хто готує магістрів практичного спрямування.

Навчаючись на факультеті, студенти мають можливість не тільки теоретично освоїти економічні науки, зокрема в галузі фінансування, а й на практиці ознайомитися з особливостями застосування фінансових інструментів. Для цього програма навчання передбачає практику в фінансових установах. Вже стало традицією подальше працевлаштування наших випускників в організаціях, де вони проходили виробничу практику. Попит на випускників факультету постійно зростає, не дивлячись на те, що фахівців-економістів на ринку праці чимало. Професійний фінансист – це гордість та здобуток будь-якої організації, тому Ми щиро запрошуємо тебе разом з нами отримати вищу освіту та здобути кваліфікацію економіста в галузі фінансів, що дозволить в майбутньому знайти справу по душі з високою заробітною платою.

Навчання на факультеті – це не тільки лекційні та практичні заняття, це й різноманітні науково-практичні конференції, круглі столи, олімпіади тощо, де студент отримає можливість розкрити свій науковий потенціал, познайомитися зі своїми колегами з інших ВНЗ, в режимі дискусії обговорити поточні питання та проблеми економічного життя світу, нові методики та інструменти фінансового аналізу та фінансового менеджменту тощо. Наші студенти є постійними учасниками Всеукраїнських конференцій та олімпіад, часто стають їх переможцями, що також свідчить про високий рівень фахової підготовки та якості навчання на факультеті. Для розвитку наукового потенціалу студентів на факультеті створено спеціальні видання «Студентський науковий вісник», де публікуються кращі студентські наукові статті, та “Збірник магістерських робот”, де проходять апробацію дослідження магістрантів нашого факультету.

В складі факультету працює кафедра фізичного виховання та спорту, яка створює всі умови, щоб студенти факультету мали можливості для підтримки здоров’я та реалізації своїх спортивних досягнень. На базі факультету створено команди з футболу, волейболу, баскетболу, шахів тощо, які постійно виборюють призові місця в змаганнях університетського та національного рівня. Є серед студентів нашого факультету й Чемпіони світу, Майстри та кандидати в майстри спорту - члени збірних команд всеукраїнського рівня з гімнастики, боротьбі, важкої та легкої атлетики.

Поширена на факультеті й художня самодіяльність. Студенти з великим задоволенням беруть участь в КВК, конкурсах художньої самодіяльності “Студентська весна” та “Студентська осінь”, “Міс-університет” тощо. Наші студенти неодноразово були переможцями конкурсу “Фаворит” в різних номінаціях, зокрема в інтелектуальних.

Випускники нашого факультету з радістю зустрічаються після закінчення університету, вважаючи студентські роки кращими роками свого життя. Остання субота червня – це день фінансиста, а для студентів нашого факультету – це день зустрічі випускників в рідній Alma-Mater.

Запрошуємо до нашої великої факультетської родини!

Підготовка фахівців здійснюється за спеціальністю "Фінанси" і проводиться за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 • бакалавр - 4 роки (денна);
 • магістр - 1 рік (денна)

Вартість навчання на контрактній основі становить 10500 грн. для студентів стаціонарної форми навчання.

Для вступу на фінансово-економічний факультет необхідно надати сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з таких предметів:

 1. Українська мова та література непрофільний мінімальна кіл-сть балів - 124
 2. Математика профільний мінімальна кіл-сть балів - 124
 3. Історія України або географія непрофільний мінімальна кіл-сть балів - 124

Університет за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат Українського центру якості освіти, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів нижче 124 балів за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

Підготовка офіцерів запасу зі студентів ІІ курсу денної форми навчання здійснюється за кошти фізичних, юридичних осіб у Військовому інституті Одеського національного політехнічного університету (за бажанням).

Для вступників на перший курс

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою

Вступник може подати заяву та документи не більше ніж на три напрями підготовки.

Прийом заяв та документів на денну форму навчання з 1 липня по 31 липня 2011 року.

Прийом заяв та документів на заочну і вечірню форми навчання з 11 липня по 09 серпня 2011 року.

Право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних випробувань з конкурсних предметів (у формі письмового тестування) в університеті, за їх вибором мають особи, які отримали повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше.

Прийом заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить університет: денна форма навчання з 1 липня по 22 липня 2011 року ; заочна та вечірня форма навчання з 11 липня по 22 липня 2011 року.

Вступні випробування проводяться з 23 по 31 липня 2011 р.

Вступники особисто подають заяву про вступ до університету, в якій вказують напрям підготовки, форму навчання. До заяви вступник додає:

 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або завірені копії;
 • медичну довідку за формою 086-о видану у 2011 році або її копію;
 • шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см;
 • сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (обов’язково оригінал та його копію), виданий у 2011році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010 роки з оцінками з предметів, що визначені Правилами прийому до університету для конкурсного відбору щодо вступу на обраний напрям підготовки;
 • завірену копію трудової книжки (для осіб, які мають стаж роботи);
 • копію ідентифікаційного номера – для денної форми навчання 2 примірника;
 • копію паспорта – для денної форми навчання 2 примірника.

Паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон або інший документ, який засвідчує особу і громадянство (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), та військовий квиток (посвідчення про приписку до призивної дільниці) і документи, що підтверджують його право на вступ, вступник пред’являє особисто.

Інші документи подаються вступником, якщо це викликано обумовленими обмеженнями для вступу на навчання за відповідними напрямами підготовки, установленими чинним законодавством, у терміни, визначені для прийому документів.

Усі копії документів завіряються за оригіналами університетом або в установленому законодавством порядку.

Особи, які беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 15.1, 15.2 Правил прийому до університету, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти до приймальної комісії університету.

Квота пільгових категорій становить 20% на кожний напрям підготовки.

Університет за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів нижче 124 балів за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

Підготовка офіцерів запасу зі студентів II курсу денної форми навчання здійснюється за кошти фізичних, юридичних осіб у Військовому інституті Одеського національного політехнічного університету (за бажанням).

Випускники факультету можуть працевлаштуватися у:

 • системі Міністерства фінансів країни та місцевих фінансових органах, головними функціями яких є складання і виконання бюджетів різних рівнів;
 • Державній податковій адміністрації;
 • Державному казначействі, яке здійснює касове виконання державного бюджету;
 • контрольно-ревізійних службах;
 • банках; фінансових підрозділах підприємств, організа-цій, установ різних галузей народного господарства і форм власності;
 • страхових компаніях, інвестиційних фондах, на фінансових, валютних, товарних біржах брокерами, дилерами, маклерами тощо.

Якщо ти мрієш пов’язати своє майбутнє зі сферою економіки, то ми пропонуємо тобі найкращий шлях – опанувати сферу фінансів. Професійний фінансист – це гордість та здобуток будь - якої організації, тому Ми щиро запрошуємо тебе разом з нами отримати вищу освіту та здобути кваліфікацію економіста в галузі фінансів, що дозволить в майбутньому знайти справу по душі з високою заробітною платою.

Адреса факультету: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, кім. 211, телефон: 722-41-28 телефон декана факультету: 722-38-80

Адреса приймальної комісії: 65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8, 1-й поверх, кім.109 телефон: 723-80-73