Фінансово-економічний факультет
Одеського національного економічного університету
 
 

 

Історія факультету

Наказом Міністерства вищої та середньої освіти УРСР за № 141 від 21 лютого 1967 року «Про реорганізацію кафедр та факультетів Одеського інституту народного господарства» анасовано заснування фінансово-економічного факультету. За чинним регламентом аналогічного змісту наказ №112 від 27 лютого 1967 року видає ректор Одеського інституту народного господарства С.Я.Огородник: «Наказую розділити з 1 вересня 1967 року планово-економічний факультет на два – фінансово-економічний і планово-економічний».

Наступним кроком на шляху до заснування і організації фінансово-економічного факультету став наказ ректора про переведення кандидата економічних наук В.І.Малашевіча на посаду тимчасового виконуючого обов’язки декана фінансово-економічного факультету. Однак, фактично, на період творчої відпустки В.І.Малашевича, тимчасово виконуючим обов’язки декана ФЕФ з 1 вересня 1967 року працював старший викладач кафедри фінансів М.І.Мороз.

Як вже зазначалося, новозаснований фінансово-економічний факультет, як структурна складова ОІНГ, почав функціонувати з 1 вересня 1967 року. у перший рік функціонування фінансово-економічного факультету в його лавах навчалось 214 студентів.У зв’язку з організацією фінансово-економічного факультету сталися зміни в системі підпорядкування кафедр факультетам. За фінансово-економічним факультетом закріплено кафедри фінансів, економічної історії і радянського права, вищої математики і програмування, фізичного виховання та спорту.

1969 року на фінансово-економічному факультеті відбулися кадрові зміни: призначення нового декана. Наказом по Одеському інституті народного господарства затверджувалося рішення Ради інституту від 4 липня про обрання на посаду декана фінансово-економічного факультету кандидата економічних наук В.Д.Гуріна.

1970 року в інституті народного господарства сталися зміни в системі підпорядкування кафедр факультетам. Фінансово-економічному факультету підпорядковано три кафедри: фінансів, вищої математики та програмування, фізичного виховання і спорту.

Новопризначений ректор, доктор економічних наук В.П.Бородатий, змінює керівників факультетів: 1973 року призначено нового декана кредитно-економічного, а перед цим, 1972 року – фінансово-економічного факультету. Наказом по Одеському інституту народного господарства деканом фінансово-економічного факультету призначено В.М.Хуторного, який обіймав цю посаду до 1978 року.

1978 року деканом фінансово-економічного факультету призначено кандидата економічних наук, доцента кафедри фінансів Г.О.Величка, який за 40 років існування факультету пропрацював на цій посаді рекордний термін – 24 роки.

1978 року для поліпшення організації науково-дослідної роботи в інституті на факультетах призначено заступників деканів із наукової роботи. Першим таким заступником на фінансово-економічному факультеті стала кандидат економічних наук Є.М.Ганевич. Слід зазначити, що з моменту створення і до кінця 1970-х років на факультеті через його мало чисельність не було передбачено посади заступника декана. Починаючи з 1979 року заступником декана на громадських засадах став старший викладач кафедри математики Махін Віктор Несторович, у 1986 році його замінив викладач цієї ж кафедри Климчук Сергій Степанович.

1984 року в інституті народного господарства було проведено огляд-конкурс академічних груп. До кращих по інституту віднесено 11 групу фінансово-економічного факультету. Куратором 11 групи – переможиці був викладач кафедри вищої математики і програмування, майбутній декан фінансово-економічного факультету С.В.Левинський, якому оголосили подяку.

У 1983 році започатковано проведення конкурсу «Міс ОІНГ». Перше місце виборола студентка фінансово-економічного факультету Рудникова Марина. Декілька років поспіль цей титул утримували за собою студентки ФЕФ.

Історія фінансово-економічного факультету Одеського інституту народного господарства, засновано 1967 року, на всіх рівнях і напрямках відбиває досвід функціонування освітньої системи України. Процес становлення факультету носив характеристики невимушеності, поступовості, адже фінанси і фінансова система від часу заснування інституту (1921-1931) були як предметом для вивчення, так і об’єктом для дослідження. Розвиток фінансово-економічного факультету відзначався залежністю, з одного боку, від економічного курсу держави; з другого, - від змін в освітній сфері. Професорсько-викладацькі сили, які працювали на ФЕФ, на всіх етапах його функціонування виявляли готовність і спроможність до перебудови, самовдосконалення заради реалізації завдання якісної підготовки фахівців вищої кваліфікації в галузі економіки.