Фінансово-економічний факультет
Одеського національного економічного університету
 
 

 

Фінансово-економічний факультет тісно співпрацює з кафедрою підготовки офіцерів запасу при ОНПУ (воєнної кафедри).

Свою історію Військовий інститут Одеського національного політехнічного університету (ВІ ОНПУ) починає з 1899 року коли в Одесі було створено Одеський кадетський корпус (ОКК) в будівлях якого зараз розташовано інститут.

У 1913 році створюється Сергієвське артилерійське училище.

З 1919 року на теренах кадетського корпусу і Сергієвського артилерійського училища дислокувалися військові навчальні заклади, які готували кадри піхотних та артилерійських командирів для Червоної Армії.

У 1949 році до Одеси було переведено Горьківське училище зенітної артилерії і розташоване на території розформованого артилерійського підготовчого училища.

В процесі свого складного історичного розвитку військові училища, які були розташовано у м. Одесі, перетворились відповідно в Одеське вище об'єднане військове Червонопрапорне училище, Одеське вище артилерійське командне ордена Леніна училище ім. М.В. Фрунзе та в Одеське вище військове об'єднане командно-інженерне училище ППО.

З набуттям Україною незалежності розпочинається новітня історія одеської школи військової освіти.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 1992 року №490 та наказу Міністра оборони України від 25 липня 1992 року № 133 на базі трьох одеських училищ - Одеського вищого військового об'єднаного командно-інженерного училища ППО (ОВВОКІУ ППО), Одеського вищого об'єднаного військового Червонопрапорного училища, (ОВОВКУ) і Одеського вищого артилерійського командного ордена Леніна училища ім. М.В.Фрунзе (ОВАКОЛУ) у 1993 році було створено Одеський інститут Сухопутних військ (ОІСВ).

У подальшому, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2006 року № 1254 "Про реорганізацію Одеського інституту Сухопутних військ" спільним наказом Міністра оборони України та Міністра освіти і науки України від 9 серпня 2007 року № 453/728 на базі ОІСВ було створено Військовий інститут Одеського національного політехнічного університету.

Загальні відомості про інститут

Військовий інститут Одеського національного політехнічного університету є організаційним і навчально-науковим структурним підрозділом Одеського національного політехнічного університету та правонаступником Одеського інституту Сухопутних військ.

Військовий інститут підпорядкований командувачу Сухопутних військ Збройних Сил України, а з питань організації освітньої діяльності – ректору Університету. Військовий інститут має ІІІ рівень акредитації.

На військовий інститут покладається виконання наступних завдань:

 • підготовка, перепідготовки та підвищення кваліфікації військових фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів;
 • військова підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу;
 • підготовка студентів за напрямом підготовки "Фізичне виховання", спеціалізації "Захист Вітчизни";
 • підготовка наукових та науково-педагогічних працівників;
 • мовна підготовки військовослужбовців;
 • соціальна адаптація військовослужбовців, звільнених з військової служби, та членів їх сімей;
 • проведення наукових досліджень в інтересах Сухопутних військ Збройних Сил України;
 • здійснення військово-патріотичного виховання .

Для виконання цих завдань інститут має наступний склад:

 • управління інституту;
 • факультет післядипломної підготовки військових фахівців;
 • факультет підготовки офіцерів запасу;
 • науковий центр бойового застосування Сухопутних військ;
 • науково-дослідна лабораторія;
 • бібліотека;
 • підрозділи забезпечення.

Навчальний процес в інституті забезпечує висококваліфікований науково-педагогічний склад. В інституті працюють 47 вчених:

 • докторів наук – 4;
 • кандидатів наук – 43, у тому числі:
 • членів-кореспондентів галузевих академій – 1,
 • професорів – 5,
 • доцентів – 26,
 • старших наукових співробітників – 8.

У Військовому інституті створено всі необхідні умови для якісного навчально-виховного процесу і є сучасна навчально-матеріальна база. Просторі аудиторії, чисельні лабораторії та кабінети, оснащені сучасними електронними пристроями і технічними засобами.

Інститут має сучасний спортивний комплекс зі стадіоном та футбольним полем.

Студенти можуть користуватися військовою і науково-технічною літературою в бібліотеці інституту, а також сучасними комп'ютерними класами.

В головному навчальному корпусі інституту розташовано Храм рівноапостольних святих Кирила і Мефодія, та музей історії військових училищ на теренах яких створено інститут.

Відомості про структурні підрозділи інституту

Факультет післядипломної підготовки військових фахівців здійснює післядипломну підготовку за напрямками підвищення кваліфікації офіцерського складу, підвищення кваліфікації науково-педагогічних (педагогічних) працівників вищих військових навчальних закладів Збройних Сил України та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів України, підготовку військовослужбовців з іноземних мов та підготовку фахівців у галузі знань 0102 "Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини", за напрямком підготовки 6.010201 "Фізичне виховання" та спеціалізацією "Допризовна підготовка" ("Захисник Вітчизни"), освітній рівень – “бакалавр”.

До складу факультету входять:

 • управління факультету (навчальна частина);
 • кафедра тактики;
 • кафедра бойового застосування озброєння та технічних засобів;
 • кафедра спеціальних дисциплін;
 • кафедра військового перекладу та іноземних мов.

На даний час на факультеті навчаються 47 студентів інституту фізичної культури та реабілітації Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського, які, поряд з основною спеціальністю, виразили бажання отримати кваліфікацію вчителя предмету “Захист Вітчизни".

Факультет підготовки офіцерів запасу (ФПОЗ) здійснює підготовку студентів 20 вищих навчальних закладів південного регіону за програмою підготовки офіцерів запасу з щорічним ліцензованим обсягом набору до 1200 осіб, термін навчання 2,5 роки, форма навчання – за контрактом.

До складу факультету входять:

 • кафедра загальновійськової підготовки;
 • кафедра аеромобільної підготовки;
 • кафедра тактико-спеціальної підготовки;
 • кафедра військово-технічної підготовки;
 • кафедра військово-спеціальної підготовки.

Навчання проводиться з одинадцяти військово-облікових спеціальностей:

 • бойове застосування механізованих з'єднань, військових частин і підрозділів;
 • бойове застосування аеромобільних (повітрянодесантних), штурмових, гірських і морської піхоти з'єднань, військових частин, підрозділів;
 • бойове застосування підрозділів і частин військової розвідки;
 • експлуатація та ремонт стрілецького озброєння і засобів ближнього бою;
 • організація забезпечення ракетним паливом і пальним;
 • організація продовольчого забезпечення;
 • організація речового забезпечення;
 • бойове застосування з'єднань, військових частин і підрозділів спеціального призначення;
 • бойове застосування з'єднань, військових частин і підрозділів спеціального призначення (крім морських);
 • застосування змішаних з'єднань, військових частин і підрозділів (крім підрозділів і військових частин зв'язку та радіотехнічного забезпечення авіації);
 • застосування радіозв'язку спеціальної розвідки.

Після закінчення факультету підготовки офіцерів запасу студенти отримують документ встановленого зразка з присвоєнням первинного офіцерського звання.

Загальні відомості про правила прийому на ФПОЗ

До військової підготовки на факультеті за програмою офіцерів запасу (далі військова підготовка) залучаються студенти вищих навчальних закладів (далі студенти) у разі відсутності у вищому навчальному закладі військово-навчального підрозділу (військової кафедри).

Військову підготовку проходять громадяни України, придатні до військової служби за станом здоров'я та моральними і діловими якостями, якщо їм на момент початку військової підготовки не виповнилося 25 років.

Студенти можуть проходити військову підготовку на факультеті за рахунок коштів, які надходять від юридичних та фізичних осіб, як плата за послуги, пов'язані з навчанням (за контрактом), згідно з договорами про організацію та порядок проведення такої підготовки.

Інформування студентів (через другі відділи ВНЗ) про термін та порядок прийому заяв і проведення конкурсного відбору студентів для проходження військової підготовки організовує декан факультету за два місяці до початку конкурсного відбору.

Студенти, які виявили бажання проходити підготовку, подають заяву на ім'я свого декана факультету (за основним місцем навчання) разом із ксерокопіями приписного свідоцтва та першої сторінки паспорту громадянина України.

Заява повинна містити наступні дані:

 • прізвище, ім'я та по батькові студента;
 • номер навчальної групи та назву факультету, на якому він навчається;
 • громадянство;
 • придатність до проходження військової служби за станом здоров'я (по запису у приписному свідоцтві);
 • проходження строкової військової служби;
 • мотивація студента щодо проходження військової підготовки та його зобов'язання про виконання вимог, що ставляться до студентів під час проходження військової підготовки.

Затверджені ректорами ВНЗ, які не мають військових навчальних підрозділів, списки студентів, їх заяви та узагальнені дані направляються для розгляду до відбіркової комісії факультету підготовки офіцерів запасу ВІ ОНПУ (до 15 вересня поточного року).

Під час проходження конкурсного відбору студент повинен мати при собі паспорт громадянина України та приписне свідоцтво. Без наявності зазначених документів студент для проходження конкурсного відбору не допускається.

Зараху вання студентів для навчання за програмами офіцерів запасу здійснюється відбірковою комісією за результатами випробувань рівня успішності навчання, з урахуванням результатів перевірки індивідуальних психологічних якостей, медичного огляду, рівня фізичної підготовленості.

Рівень успішності навчання студента оцінюється у балах за підсумками складання ним іспитів у ВНЗ за семестри, що передують початку військової підготовки.

Індивідуальні психологічні якості студента визначаються оцінками військової спрямованості, рівня нервово-психічної стійкості особистості та спроможності до проходження військової підготовки.

Рівень знань з допризовної підготовки визначається відбірковою комісією шляхом тестування студентів, яке включає 5 завдань у письмовій формі та 5 завдань з практичного виконання нормативів (прийомів).

Вступний екзамен з фізичної підготовки проводиться за трьома вправами: біг на 100 м ; підтягування на перекладині (для юнаків); комплексно-силова вправа (для дівчат); біг на 1 км .

Рішення про зарахування до навчання на факультет приймає відбркова комісія за рівнем рейтингу який складається із суми балів, що отримана студентом за результатами випробувань.

Навчання студентів які були зараховані до навчання на ФПОЗ здійснюється один раз на тиждень методом “військового дня”.

Науковий центр бойового застосування Сухопутних військ (НЦ БЗСВ) є базовою науково-дослідною установою Сухопутних військ Збройних Сил України.

Науковий центр створено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.92 р. № 490 та наказу Міністра оборони від 25.07.1992 р. № 133 при Одеському інституті Сухопутних військ.

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2006 року № 1254 «Про реорганізацію Одеського інституту сухопутних військ» Науковий центр включено до складу Військового інституту. Свою діяльність НЦ БЗСВ розпочав з 1 вересня 1993 року.

Науковий центр призначено для проведення системних досліджень в інтересах розвитку та трансформації Сухопутних військ, удосконалення організації та підвищення ефективності застосування військових формувань та їх всебічного забезпечення.

Науковий центр складається з 5 науково дослідних відділів:

 • комплексного аналізу та наукового супроводження;
 • проблем розвитку та бойового застосування з'єднань, частин і підрозділів механізованих, танкових та аеромобільних військ СВ;
 • проблем розвитку та бойового застосування частин і підрозділів ППО СВ;
 • проблем бойового забезпечення з'єднань, частин і підрозділів СВ;
 • проблем тилового та технічного забезпечення з'єднань, частин та підрозділів СВ.

Науковий центр підтримує тісні наукові зв'язки з вищими навчальними закладами і науково-дослідними установами ЗС України та інших міністерств і відомств.

Більш детальну інформацію про факультет, правила прийому та навчання можна отримати за адресою:
ВІ ОНПУ ФПОЗ, 10, вул. Фонтанська дорога, 65009, м . Одеса, Україна
та за телефонами: 048 7143281, 0482 639707
по електронній пошті (E-mail): bmifpos@ukr.net